eTwinning

Projekt

międzynarodowy projekt w języku niemieckim przy współpracy z 8 krajami

 

LOGO PROJEKTU

 
 

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych.

W projekcie "Schau in meine Welt" wzięło udział 9 szkół. 

 

.

PARTNERZY

 
 

ZADANIA

Tematyka zadań miała umożliwić wgląd  w życie codzienne młodych ludzi z różnych krajów, została dostosowana do umiejętności językowych uczestników projektu i skorelowana z podstawą programową. Podczas realizacji projektu pojawiły się między innymi tematy takie jak moja szkoła, opis drogi do szkoły, mój pokój, moi ulubieńcy, opis ulubionych miejsc, ważnych przedmiotów, ulubione książki, moja muzyka, emocje i uczucia, wartości. Do wykonania zadań korzystano z różnych aplikacji. 

 

TWINSPACE

Wszystkie wypracowane w ramach projektu materiały znajdziesz na stronie projektu na Twin Space.

Krajowe Biuro Programu eTwinning w Polsce przyznało projektowi Krajową Odznakę Jakości.

 
 

NAPISZ DO NAS:-)

Dziękujemy! Wkróce się odezwiemy.